Nawigacja

Rok szkolny 2023/2024 Rok szkolny 2022/2023 Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenia dyrektora

Rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr  05/2023/2024

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 09.11.2023 r.

w sprawie:

 1. zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. organizacji zebrania z rodzicami;

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2023 poz. 900 tekst jednolity z dnia 12.05.2023.05 r./

§ 25 ust.4, § 90 Statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2017 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni zmieniony Uchwałą Nr 11 z dnia 18 listopada 2020 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni; Uchwałą Nr 14/MMXXII z dnia 18.01.2022 r. oraz Uchwałą Nr 14/MMXXIII z dnia 05 kwietnia 2023 w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Trzemeśni /

zarządzam:

 1. Zwołuję na dzień 14.11.2023 r. /wtorek/ na godzinę 1445.
 1. Planowany porządek zebrania:
  1. sprawy bieżące,
  2. Szkolenie - Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców – prowadzene przez pracownika KIRE
 2. Zebranie z rodzicami odbędzie się  wg. następującego harmonogramu:
  1. klasy I-III – w dniu 14 listopada 2023 /wtorek/ od godziny 1715 – spotkania z wychowawcami w salach zgodnie z przydziałem;
  2. klasy IV - VIII – w dniu 21 listopada 2023 /wtorek/ od godziny 1715 – spotkania z wychowawcami w salach zgodnie z przydziałem,
  3. obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa od godz. 1715 do godz. 1830.
  4. zobowiązuje wychowawców klas o poinformowaniu rodziców o zebraniu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć