Nawigacja

Informacje ogólne Zajęcia dodatkowe Pedagog, psycholog Świetlica Dostępność nauczycieli Biblioteka Dokumenty do pobrania Lekcje i przerwy Egzaminy Konkursy przedmiotowe Nabór do szkół średnich

Strefa Rodzica i ucznia

Informacje ogólne

 

UBEZPIECZENIE uczniów, nauczycieli i personelu, w  roku szkolnym 2023/24

polisa: INTERRISK  seria EDU-A/P nr 135915 

Artur Łotocki, ul. Kazimierza Wielkiego 27A, 32-400 Myślenice

TELEFONY KOMÓRKOWE

Zakaz samowolnego używania telefonów komórkowych podczas przerw i zajęć (problemy na lekcjach, możliwość zaginięcia lub kradzieży).

Pilne kontakty między rodzicami a dzieckiem mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie szkolnym.

Regulamin szkoły zakazuje używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły. W sytuacjach, w których uczeń będzie naruszał regulamin, telefon może zostać „zdeponowany” u dyrektora szkoły. W takiej sytuacji, zdeponowany telefon może odebrać tylko rodzic.

SZATNIE

Uczniowie klas 1 mają obowiązek przechowywania obuwia w workach. 

Uczniowie klas 2-8 dysponują indywidualnymi szafkami, których użytkowanie okresla Regulamin szafek szkolnych. Uczeń i rodzic mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.

Wszelkie nieprawidłowości lub zaginięcia, uczniowie powinni zgłaszać woźnej, następnie wychowawcy.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w szatni - pieniędzy, dokumentów, rzeczy wartościowych.

OBUWIE ZASTĘPCZE

Prosimy, aby obuwie zastępcze posiadało jasną, białą podeszwę, najlepiej podpisane w widocznym miejscu.

STROJE na wychowanie fizyczne

W okresie letnim:

- podkoszulek, spodenki, skarpetki, „halówki”.

(tylko do zajęć sportowych, przebierane po zajęciach).

W okresie zimowym (chłodnym) dodatkowo:

- dres, czapka, rękawiczki.

USPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA

TYLKO PISEMNE na formularzach, gdyż z takim poświadczeniem zwolnienie uczeń zgłasza się do wychowawcy lub nauczyciela uczącego po podpis, a następnie okazuje go w sekretariacie i wypisuje się w odpowiednim zeszycie !

Telefoniczne nie będą respektowane ze względu na brak możliwości weryfikacji dzwoniącego.

Usprawiedliwienie nieobecności - powinno zostać dokonane w pierwszych dniach po okresie nieobecności. Zgodnie ze statutem - ostatecznym terminem jest 10 dni roboczych od daty powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie - nieobecność będzie nieusprawiedliwiona!

Formularz usprawiedliwienia

Zwolnienia z zajęć - prosimy podać datę, godziny lekcyjne zwolnienia oraz powód + czytelny podpis rodzica.

Formularz zwolnienia

Postępowanie przy zwolnieniach z lekcji - uczniowie przedstawiają rano zwolnienie wychowawcy, który wyraża lub nie zgodę (podpis wychowawcy). (Wyjątkowo, gdy danego dnia wychowawca jest nieobecny, zwolnienia podpisuje dyrektor).

Z podpisanym przez wychowawcę zwolnieniem, uczeń udaje się do sekretariatu, celem zarejestrowania wyjścia w zeszycie wyjść.

ZAPISY do klasy pierwszej

Wypełnioną Karta zgloszenia dziecka do klasy pierwszej prosimy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły. Termin naboru odbywa się na wiosnę i podawany jest zawsze w Aktualnościach.

Inne informacje:

zalecamy, aby uczniowie zabierali obuwie zastępcze do domu, jeżeli postanowią je pozostawiać w szkole na noc (na własną odpowiedzialność), powinni przechowywać je w podpisanych workach (niestety szkoła nie dysponuje zamykanymi szafkami w szatni),

uczniowie nie powinni przynosić do szkoły „dużych” ilości pieniędzy oraz cennych rzeczy. Prosimy o uświadomienie podopiecznym, aby pieniądze i cenne przedmioty nosili przy sobie i nie zostawiali w szatni lub plecaku (zwłaszcza w dniach, w których jest wychowanie fizyczne),

rodzice uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o dostarczenie ich potwierdzonej kopii do naszego pedagoga (mgr Barbara Jaśkowiec pomieszczenie G14 piętro w budynku G),

prosimy również o informację, jeżeli dziecko wymaga szczególnego traktowania ze względu na stan zdrowia.

Formularz zgłoszenia dziecka na świetlicę

W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu uzupełnienia braków w nauce oraz ćwiczenia  ortograficzne dla uczniów z problemami dyslektycznymi (obecność wyznaczonych uczniów - obowiązkowa).

Świetlica, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, zgodnie z Regulaminem świetlicy, zapewnia:

· opiekę nad uczniami dojeżdżającymi,

· warunki do odrabiania prac domowych,

· pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub z zaległościami z powodu nieobecności w szkole: pomoc koleżeńska, praca indywidualna z uczniem, pomoc uczniom z problemami dyslektycznymi, ćw. ortograficzne itp.,

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
    Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
    32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć