Nawigacja

Rok szkolny 2023/2024 Rok szkolny 2022/2023 Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenia dyrektora

Rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr  14/2022/2023

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 24.04.2023 r.

w sprawie:

 1. Organizacja pracy w dniu 28.04.2023 r. /piątek/ - akademia z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 2. Organizacji pracy – dyżury nauczycieli w dniu 02.05.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r./

zarządzam:

 1. W dniu 28.04.2023 r. /piątek/ na lekcji 3 - godzina 950, odbędzie się uroczysta akademia z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
  1. W dniu 28.04.2023 r. /piątek/ w szkole obowiązuje strój galowy - z godnie z zapisem w statucie szkoły § 56 ust 5:
   1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, sukienka lub eleganckie spodnie,
   2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.
 2. Dzień 02 maja 2023 r. /wtorek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Wszyscy uczniowie, którzy nie mogą pozostać w domu w dniu 02.04.2023 r. /wtorek/ będą mieli zapewnioną opiekę w szkole.
 4. Nauczyciele:
  1. uzupełnią i przygotują do kontroli dokumentacje z prowadzonych zajęć dodatkowych, kółek oraz dopracowują przedmiotowe zasady oceniania – dostosowania do opinii w każdej klasie;
  2. przeprowadzą analizę stopnia realizacji podstawy programowej oraz zgodność realizowanych planów nauczania z treściami podstawy programowej.
 5. Dyżur nauczycieli wg oddzielnego harmonogramu oraz potrzeb szkoły podane w oddzielnym komunikacie.

 

 

Zarządzenie Nr  12/2022/2023

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 13.03.2023 r.

 

w sprawie:

organizacji pracy szkoły w dniach 16 marca 2023 r. - Dzień Patrona Szkoły – Ks. Prof. Józefa Tischnera

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. /

zarządzam:

 1. Dzień 16.03.2023 r./czwartek/ jest Świętem Szkoły – Dzień Patrona Szkoły Ks. Prof. Józefa Tischnera - organizacja pracy szkoły będzie przebiegała zgodnie z podanym harmonogramem:
  1. 750 - rozpoczynamy wspólnym wyjściem do kościoła, najpierw sztandar szkoły potem klasy od 1 do 8 wraz z wychowawcami;
  2. około godziny 900 spotkanie z wychowawcami w salach;
  3. 930 – uroczysta akademia;
  4. 1100 – konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla klas 4-8; klasy 1-3 udają się na poczęstunek;
  5. 1230 – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród;
  6. 1300 – poczęstunek dla klas 4-8;
 2. Wychowawcy klas do 15.03.2023 r. /środa/ zbiorą informację i przekażą do pani intendentki ilu uczniów w tym dniu będzie korzystało z obiadu.
 3. W tym dniu świetlica szkolna pracuje normalnie.

 

 

 

Zarządzenie Nr  11/2022/2023

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 02.03.2023 r.

w sprawie:

Rekolekcji Wielkopostnych

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. /

zarządzam:

 1. W dniach 6, 7, 8 /poniedziałek, wtorek, środa/ marca 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa w Trzemeśni organizuje rekolekcję wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych nalężących do Parafii.
 2. Harmonogram rekolekcji:
  1. 06.03.2023 /poniedziałek/:
   • godz. 815 klasy III – V;
   • godz. 900 klasy VI-VIII
  2. 07.03.2023 /wtorek/
   • godz. 815 klasy III – V;
   • godz. 900 klasy VI-VIII
  3. 08.03.2023 /środa/
   • godz. 1000  Msza święta dla wszystkich grup.
 3. Uczniowie biorący udział w rekolekcjach, udają się do kościoła pod opieką nauczyciel prowadzących zajęcia  w danych klasach.

 

Zarządzenie Nr  07/2022/2023

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 22.11.2022 r.

w sprawie:

Organizacji pracy w dniach 6, 7, 8 grudnia 2022 r. /wtorek, środa, czwartek/ - próbny egzamin ósmoklasisty.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. z późniejszymi zmianami./

zarządzam:

 1. W dniach 06, 07 i 08 grudnia 2022 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty
 2. Rozpoczęcie egzaminu ósmoklasisty o godzinie 800
  1. 06.12.2022 r. /wtorek/ - 
   • 800 egzamin z języka polskiego - trwa 120 min - czas wydłużony do 60 min.
  2. 07.12.2022 r. /środa/:
   • 800 egzamin z matematyki - trwa 100 min - czas wydłużony do 50 min,
  3. 08.12.2022 r. /czwartek/ - egzamin z zakresu języka obcego - angielskiego.
   • 800 na poziomie podstawowym trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min,
 3. Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie:
  1.  na dużej sali gimnastycznej G01, sali Nr G03, świetlica G04 w części języka polskiego
  2.  na dużej sali gimnastycznej G01, sali Nr G03 z części matematycznej,
  3. w salach G16, G17, G20
 4. W tym dniu będą wyłączone dzwonki na czas trwania egzaminu próbnego.
 5. Klasy VIII w tym dniu biorą udział tylko w egzaminie próbnym.
 6. Za nauczycieli biorących udział w pracach w komisjach nadzorujących zostaną wyznaczone zastępstwa.
 7. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać na dolnym korytarzy w budynku G w rejonie Parter G1 w poniedziałek i wtorek oraz na górnym korytarzu budynku G w środę.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć